Model: 1000ml
Beschikbaarheid: 4
€17,98
Excl. BTW: €14,86
Kleurverdieper werkt Kleurverdiepend en kleur verfrissend. Benadrukt de natuurlijkheid van het materiaal en vermindert het binnendringen van vuil en vlekken. Poreuze oppervlakken zijn water- en vuilafstotend en daarom gemakkelijker schoon te maken. Toepassing: klinkers en beton. Breng olie dun en gelijkmatig aan met een zachte borstel of plastic roller. Vermijd plassen en breng slechts zoveel aan als de oppervlak kan absorberen. Neem overtollig materiaal op met een absorberende doek. Voor poreuze of sterk absorberende materialen wordt een herhaalde toepassing om de 15 minuten aanbevolen. Bescherm behandelde oppervlakken gedurende minimaal 24 uur tegen vocht.

LET OP!
Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. Als medisch advies nodig is, moet u de verpakking of het etiket bij de hand hebben. Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. Buiten bereik van kinderen bewaren. Lees etiket voor gebruik. Stof / rook / gas / nevel / dampen / spray niet inademen. Draag beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming / gezichtsbescherming. Vermijd contact met de ogen, op de huid of op kleding. Bij inslikken: onmiddellijk een gifcentrum bellen, of arts .Geen braken opwekken. Container goed gesloten bewaren op een goed geventileerde plaats. Gooi de inhoud / container weg in overeenstemming met de lokale / regionale / nationale / internationale voorschriften of de inhoud / containers voor de verwijdering van het probleemafval.

 Geschikt voor:
•    voor klinkers, bestrating, leisteen, baksteen, klei, split en droge persplaten
•    Kleurverdieping en kleur verfrissing
•    bescherming tegen vuil en vlekken
•    binnen en buiten gebruik

Gevarenaanduidingen / H-zinnen:

H304: Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.

Gevarenaanduidingen / P-zinnen:

    P101: Als medisch advies nodig is, houd de productcontainer of het etiket dan bij de hand.
    P102: Buiten bereik van kinderen bewaren.
    P103: lees etiket voor gebruik.
    P301 + P310: Bij inslikken: onmiddellijk vergiftigingscentrum, arts of ... raadplegen.
    P331: Geen braken opwekken.
    P405: Gesloten bewaren.
    P501: Inhoud / verpakking afvoeren in overeenstemming met lokale / regionale / nationale / internationale voorschriften of inhoud / verpakking voor verwijdering van het probleemafval.


Opmerking: wees voorzichtig met chemicaliën Lees vóór gebruik altijd het etiket en de productinformatie.

Geef beoordeling

Om een beoordeling te schrijven moet u inloggen of zich registreren
Waarom Safe-Producten.nl
  • Geteste producten
  • Levering uit voorraad
  • GRATIS applicatie middelen
  • Nederlandstalige handleiding
  • Support per mail of telefonisch